دريچه شوت زباله از ورق 1 روغني با رنگ الكترواستاتيك (كد كالا A-70)

دريچه شوت زباله از ورق 1 روغني با رنگ الكترواستاتيك (كد كالا A-70)

كد نوع استيل A-71